Boong Bọc Sứ Khủng Long Một Mắt

250.000 

  • Chiều cao: 15cm
  • Nõ 14mm