Giấy cuốn Smoking Deluxe Kingsize

25.000 

  • Dòng: Deluxe
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Kích cỡ: Kingsize 110mm
  • Số lượng: 33 giấy cuốn / 1 tệp
  • Không có giấy Tips cuốn đầu lọc Filter đi kèm