King Palm Slim 1,5G vị Dâu tây Margarita

120.000 

  • Dòng: Slim 1,5G
  • Xuất xứ: King Palm Singapore
  • Hương vị: Dâu tây
  • Pack 2 điếu cuốn sẵn kèm que nhồi

Hết hàng