Giấy cuốn RAW Classic Kingsize Slim + Tips

50.000 

  • Dòng: Classic
  • Loại: Connoisseur
  • Kích cỡ: Kingsize 110mm
  • Số lượng: 33 tờ giấy + 33 tips / 1 tệp
  • Có giấy Tips cuốn đầu lọc Filter
Danh mục: , Từ khóa: ,