Giấy cuốn sẵn Phoenix Star Kingsize

30.000 

  • Kích thước: Kingsize
  • Pack 6 điếu cuốn sẵn
  • Tặng kèm que nhồi điếu