Ống nối thủy tinh gắn boong

60.000 

  • Chất liệu: thủy tinh
  •  Kích thước: 12cm x 14mm
  • Dùng để lắp với nõ 14mm