Boong Phoenix Star Đế Bầu

450.000 

  • Chiều cao: 25 cm
  • Thủy tinh dày 5mm cực kỳ cứng cáp
  • Nõ: 14mm
  • Chất liệu: Thủy tinh Silicate cao cấp