Khay cuốn Rick and Morty

80.000 

  •  Chất liệu: Kim loại
  •  Hình ảnh: Rick and Morty
  •  Kích thước: 180*125mm
  • Trọng lượng: 60g