Lưới lọc thép hút Boong, Tẩu

2.000 

  • 1 Tệp gồm 5 lưới lọc. Giá lẻ 2k/tệp
  • 1 Hộp gồm 100 tệp. Giá 150k/hộp