Lọc rời Phoenix Star loại 45 độ

200.000 

  • Lọc rời 6 ống lọc sứa
  • Góc nghiêng 45 độ
  • Sử dụng với chân nõ 14mm